DREPTURI DE AUTOR

 


FCA US LLC

Politica privind Legea privind drepturile de autor și cunoașterea digitală ("DMCA")

Acest website ("Site") este operat de FCA US LLC ("FCA US"). FCA US respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Materiale pot fi postate și făcute disponibile pe acest Site de către terțe părți care nu sunt sub controlul nostru. Politica noastră este de a nu permite materialelor cunoscute de noi să rămână pe Site și de a înceta conturile terțelor părți care încalcă repetat drepturile de autor ale altora.

Dacă credeți că orice material de pe Site încalcă drepturile dvs. de autor, trebuie să ne furnizați o notificare scrisă care să conțină, cel puțin, următoarele informații:

  1. Identificarea operei protejate de drepturile de autor susținută că a fost încălcată, sau, dacă sunt mai multe opere protejate de drepturile de autor găsite pe Site acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor opere găsite pe Site;

  2. Identificarea materialului care se pretinde că încalcă sau care este subiectul activității de încălcare a drepturilor de autor și care trebuie înlăturat sau la care trebuie dezactivat accesul, și informații suficient de plauzibile pentru a ne permite să localizăm materialul;

  3. Informații suficient de plauzibile pentru a ne permite să vă contactăm, inclusiv adresa dvs., numărul de telefon și, dacă este disponibil, adresa dvs. de e-mail;

  4. O declarație că aveți o credință de bună-credință că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, agentul proprietarului sau legea;

  5. O declarație că informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea sperjurului, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv care este pretins a fi încălcat; și

  6. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv pretins a fi încălcat.

Toate notificările DMCA ar trebui trimise la agentul nostru desemnat pentru drepturile de autor după cum urmează:

FCA US LLC
Biroul Consilierului General
Departamentul de Drepturi de Autor
1000 Chrysler Drive
CIMS 485-13-32
Auburn Hills, MI 48326
copyrights@fcagroup.com