გამოყენების პირობები

ძალაში შესვლის თარიღი: 2013 წლის 1 იანვარი

1. შესავალი

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომსახურების პირობები („პირობები“) „სერვისების“ გამოყენებამდე. „მომსახურებები“ ნიშნავს ვებგვერდებს, მობილურ აპლიკაციებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას და სერვისებს, რომლებიც ნაწილობრივ ან სხვაგვარად კონტროლდება შპს FCA US-ის მიერ.

აღნიშნული პირობები მოიცავს FCA US-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც დაცულია ვებგვერდებზე თქვენი სტუმრობისას და აპლიკაციების გამოყენებისას. პირობები მოიცავს საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმებას (EULA), რომელიც მოწოდებულია პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ან აპლიკაციებთან ერთად. ნებისმიერი მოქმედი EULA ანაცვლებს ამ პირობებს კონფლიქტის შემთხვევაში.

აღნიშნული შეთანხმება არის იურიდიულად გამართული ხელშეკრულება, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით, რომ რეგულარულად ეცნობით ნებისმიერ განახლებას. თქვენს მიერ სერვისების გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ნებისმიერ ცვლილებას.

სავალდებულო შეთანხმება. პირობები წარმოადგენს სავალდებულო შეთანხმებას თქვენსა და შპს FCA US-ს, მის შვილობილ და სხვა პარტნიორ კომპანიებს თუ პირებს შორის. თქვენ აცხადებთ ტანხმობას, რომ ხართ მინიმუმ 16 წლის და შეგიძლიათ გააფორმოთ სავალდებულო ხელშეკრულება. თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ხელშეკრულების პირობებს ვებგვერდზე ყოველი ვიზიტის განხორციელებისას. იმ შემთხვევაში თუ თქვენთვის მიუღებელია აღნიშნული პირობები ვერ ისარგებლებთ ვებგვერდის სერვისებით.

პირობების ცვლილებები. ცვლილებები. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ნებისმიერი პირობა. თქვენ ვალდებული ხართ პერიოდულად თავად აკონტროლოთ და თვალი ადევნოთ ცვლილებებს. თქვენს მიერ სერვისების გამოყენება წარმოადგენს ავტომატურ თანხმობას განხორციელებულ ცვლილებებზე. იმ შემთხვევაში თუ თქვენთვის მიუღებელია აღნიშნული პირობები ვერ ისარგებლებთ ვებგვერდის სერვისებით.

2. მომსახურებების გამოყენების უფლება

შეერთებული შტატების რეზიდენტები. სერვისებს სთავაზობენ მხოლოდ შეერთებული შტატების რეზიდენტებს. თუ თქვენ არ ხართ შეერთებული შტატების რეზიდენტი თქვენ ვერ გამოიყენებთ აღნიშნულ სერვისებს.

ბავშვები. ბავშვები. აღნიშნული ვებგვერდის და სერვისების გამოყენება არ არის განსაზღვრული და მიზანშეწონილი 13 წლამდე ბავშების ასაკისთვის. თუ თქვენ ხართ 13 წლამდე ასაკის პირი ნუ ისარგებლებთ სერვისებით.

კომპანიის სუბიექტის ან ორგანიზაციის აგენტი. თუ თქვენ იყენებთ კომპანიის მომსახურებებს ორგანიზაციის სახელით, მაშინ თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ:

 1. თვქენ ხართ ამ კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.
 2. გაქვთ უფლება დააკავშიროთ ეს ორგანიზაცია წინამდებარე პირობებთან;
 3. ეთანხმებით პირობებს კომპანიის სახელით.

3. მომსახურება

ჩვენ ამჟამად არ გახდევინებთ თანხას სერვისებით სარგებლობისთვის საფასურს, თუმცა აღნიშნული პირობა დროთა განმავლობაში შესაძლოა შეიცვალოს.

გთხოვთ ნუ გამოიყენებთ სერვისებს კონტენტის ან მესიჯების გასაგზავნად ოკონკრეტულ პირებთან მათი თანხმობის გარეშე.

FCA US-ის კონტენტის გაზიარება. თქვენ შეგიძლიათ გააზიაროთ კონტენტი მხოლოდ იმ პირებთან ვინც გაძლევთ თანხმობას შეტყობინების მიღებაზე. თუ თქვენ გავქთ ინფორმაცია სპამების შესახებ გთხოვთ მოგვწეროთ dprivacy@fcagroup.com.

Mopar Value Protection-ის გეგმები. Mopar-ის გეგმა მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას შეკეთების, ბენეფიტების, გამონაკლისების შესახებ.

ჩვენ შესაძლოა შემოგტავაზოთ გარკვეული აქციები სპეციფიური წესები და რეგულაციები რის მირებაზეც თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას ვებგვერდის სტუმრობით ან აღნიშნული სერვისებით სარგებლობისას.

აქციები და შეთავაზებები. ჩვენ ან ნებისმიერ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას აქვს უფლება შემოგთავაზოთ ინფორმაცია აქციების შესახებ. შესაძლოა რომელიმე პარტნიორი ორგანიზაციის წესები განსხვავდებოდეს აღნიშნული პირობებისგან, თუმცა თქვენ ავტომატურად აცხადებთ მათ მიღებაზე თანხმობას.

4. პროდუქტებისა და სერვისების შეძენა

ჩვენ შეიძლება მოგცეთ უფლება შეიძინოთ პროდუქტები და სერვისების გამოყენების უფლება. ჩვენ ნებისმიერ დროს შესაძლოა შევცვალოთ პროდუქტისა და მომსახურების სპეციფიკაციები, ხელმისაწვდომობა ან ფასები.

ავტომობილის შეძენისას თქვენ ვალდებული ხართ გადასახადოთ სახელმწიფო, საბაჟო გადასახადები და შეძენასთან დაკავშირებული საკომისიო ხარჯები.

პროდუქტებისა და სერვისების აღწერილობები და სპეციფიკაციები. FCA US ცდილობს იყოს მაქსიმალურად ზუსტი თავისი პროდუქტებისა და სერვისების აღწერისას, თუმცა FCA US არ იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქტის ან სერვისის აღწერილობები ან სპეციფიკაციები არის ზუსტი, სრული, საიმედო, მიმდინარე ან შეცდომების გარეშე. თუ პროდუქტი ან სერვისი, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ სერვისების მეშვეობით არ ემთხვევა მის აღწერას, თქვენი ერთადერთი საშუალებაა შეწყვიტოთ სერვისების გამოყენება. ყველა აღწერილობა და სპეციფიკაცია შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.

ფასი. სერვისებზე პროდუქციისა და მომსახურების ჩამონათვალის ფასები წარმოადგენს საცალო ფასებს გადასახადების გარეშე და შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა მომსახურების ან პროდუქტის ფასი შესაძლოა რეალურად განსხვავდებოდეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ფასისაგან, შესაბამისად გთხოთ მიმართოთ ადგილობრივ დილერს ფასის დასაზუსტებლად.

ავტომობილის ფასი. ვებგვერდზე მითითებული ავტომობილის ღირებულება შესაძლოა იყოს მცდარი, „MSRP"- მინიმალური საცალო გასაყიდი ფასი არ მოიცავს გადასახადებს, ტრანსპორტირების, რეგისტრაციის თუ სხვა ხარჯებს. მითითებული ფასი გულისხმობს საბაზო მოდელის ღირებულებას ყოველგავრი დამატებითი ფასიანი ოფციების გარეშე. კონკრეტული მოდელის ზუსტი ფასის დასადგენად გთხოვთ მიმართოთ ადგილობრივ დილერს. ვებგვერდზე მითითებული ფასები შესაძლოა ნებისმიერ დროს შეიცვალოს ყოველგვარი შეტყობინებების გარეშე.

გამოწერის და სერვისების გადახდა. სერვისებით სარგებლობის პერიოდში შესაძლოა მოხდეს პირობების ცვლილება. თუ თქვენ ჩვენს ვებგვერდზე სარგებლობთ ავტომატური გადახდის სერვისით ჩვენ უფლება გავქვს მოვახდინოთ თქვენს პირად ანგარიშზე წვდომა. ჩვენ გავაგრძელებთ თანხის ჩამოჭრას თქვენს მიერ მოწოდებული გადახდის ანგარიშიდან (ან თქვენ უნდა განაგრძოთ ხელით გადახდა) გამოწერის განახლებული საფასურის გადასახდელად. თანხის გადახდა ხდება წინასწარ სერვისებით სარგებლობამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უფლება გვაქვს გავაუქმოთ გამოწერა.

ნაწილების და აქსესუარების შეძენა. საიტების საშუალებით შეძენილი ნაწილები და აქსესუარები (ერთობლივად განსაზღვრული, როგორც "ნაწილები") განკუთვნილია მხოლოდ იმ ავტომობილებში გამოსაყენებლად, რომლებისთვისაც შექმნილია ასეთი ნაწილები. თუ თქვენ ყიდულობთ რომელიმე ნაწილს სერვისების მეშვეობით სხვა მიზნებისთვის გამოსაყენებლად ან ამ ნაწილის ბოროტად გამოყენებისთვის, ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და თქვენ თანახმა ხართ, აგვინაზღაუროთ ზიანი, როგორც ეს მითითებულია გარანტიების და პასუხისმგებლობის შეზღუდვების და ანაზღაურების 14 პუნქტში.

გადასახადები და მოსაკრებელი. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ გადაიხადოთ შესაბამისი სახელმწიფო გადასახადები, მოსაკრებლები და სერვისის მიღებასთან დაკავშირებული საკომისიო ხარჯები.

გადასახადების ჩამოჭრა ხდება მესამე მხარეების გადახდის სისტემების გამოყენებით, შესაბამისად ასეთი სახეის გადახდები ექვემდებარება მესამე მხარეების წესებს და პირობებს. FCA US უარს ამბობს ყოველგვარ პასუხისმგებლობაზე რაც დაკავშირებულია მესამე მხარეებთან განხორციელებულ ნებისმიერ ტრანზაქციასთან, საკომისოსთან თუ სხვა გადასახადთან დაკავშირებით.

აშშ დოლარი. ყველა ფულადი ტრანზაქცია სერვისებზე ხდება აშშ დოლარში.

ხელმისაწვდომობა. პროდუქტის ან სერვისის ხელმისაწვდომობა შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე.

შეკვეთის მიღება. ჩვენ (ჩვენი დილერების ან მომწოდებლების მეშვეობით) შესაძლოა შევზღუდოთ შეკვეთების მიღება კონკრეტული იურისდიქციების და მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ დავამტკიცოთ შეკვეთები ელექტრონული ფოსტით, თქვენი ელ.ფოსტის შეკვეთის დადასტურების მიღება არ წარმოადგენს შეკვეთის მიღებას ან პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვის დადასტურებას. პროდუქციის გადაზიდვის დაწყება იქნება თქვენი შეკვეთის მიღების ერთადერთი მტკიცებულება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შევზღუდოთ ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის შეკვეთის რაოდენობა და უარი თქვათ მომსახურებაზე. ჩვენ ასევე შესაძლოა გადავამოწმოთ ინფორმაცია შეკვეთის მიღებამდე ან პროდუქციის გაგზავნამდე.

ტრანსპორტირება. როდესაც თქვენ განათავსებთ შეკვეთას საიტების საშუალებით, პროდუქტები გაიგზავნება თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე. გადამზიდველთან პროდუქციის მიტანისთანავე შეძენილი პროდუქტების დაკარგვის რისკი და საკუთრების უფლება გადმოგეცემათ თქვენ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი გადამზიდავებთან ნებისმიერი პრეტენზიის წარდგენაზე დაზიანებული ან დაკარგული ტვირთის გამო. თქვენ ჩამოგეჭრებათ ტრანსპორტირების და დამუშავების საფასური, როგორც ეს მითითებულია თქვენს შეკვეთაზე.

დაბრუნების პოსლიტიკა. დაბრუნების პოლიტიკა შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტის ან სერვისის ტიპის ან შეძენის წყაროს მიხედვით. გთხოვთ, გაეცნოთ დაბრუნების პოლიტიკას, რომელიც გამოქვეყნებულია შეკვეთის შესაბამის გვერდზე ან ხელმისაწვდომია როგორც თქვენი შესყიდვის ნაწილი. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა ხარჯზე და საფასურზე, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

5. სხვა სერვისები

ვებგვერდის ან აპლიკაციების მეშვეობით შესაძლოა გქონდეთ წვდომა მესამე მხარეების ვებგვერდებზე და სერვისებზე, რომელთაც გააჩნიათ საკუთარი იურიდიული პირობები და წესები.

The Services may enable access to Other Services. Use of the Other Services may require that you accept additional or different terms of service. Where these Terms conflict with those terms of service, those terms of service control. You agree to use the Other Services subject to any additional terms and conditions.

Third-Party Functionality. The Services may allow you to use third-party content and functionality, such as Facebook's "like" or Twitter's "tweet" functions. You use such content or functionality subject to such third parties' terms and conditions.

Third-Party Websites. The Services may include links to third-party websites and applications. You are responsible for evaluating whether you want to access or use them. We are not responsible for and do not endorse any features, content, advertising, products, or other materials on other websites or applications. You assume all risk and we disclaim all liability arising from your use of them.

6. კონფიდენციალურობა და მესამე მხარის მიერ თქვენი მონაცემების გამოყენება.

სერვისები შესაძლოა მოიცავდეს მესამე მხარის ვებგვერდების აპლიკაციებსა და ბმულებს. თქვენ თავად ხართ პასუხისმგებელი განსაზღვროთ გსურთ თუ არა მათი გამოყენება. თქვენ სრულად აცნობიერებთ აღნიშნული ბმულების გამოყენების რისკებს, ხოლო ჩვენ უარს ვამბობთ ნებისმიერ პასუხისმგებლობაზე აღნიშნულ რისკებთან დაკავშირებით.

წაიკითხეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის განცხადება, რათა გაეცნოთ ჩვენს მონაცემთა პრაქტიკას .

სერვისის მომსახურეობის პირობების გამოწერით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ჩვენს მიერ ინფორმაციის შეგროვებას თქვენი ავტომობილის შესახებ, მისი მდებარეობის ჩათვლით.

კონფიდენციალურობა. სერვისების გამოყენება რეგულირდება ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულებით, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ აქ: ონფიდენციალურობის განცხადება. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის განცხადება, რათა გაიგოთ თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვაზიარებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაციას თქვენი მდებარეობის შესახებ, რომლიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მესამი მხარის მიერ.

თანხმობა მონაცემთა გამოყენებაზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ FCA US-ს შეუძლია შეაგროვოს და გამოიყენოს ტექნიკური მონაცემები და დაკავშირებული ინფორმაცია.ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევაგროვოთ ავტომობილის მონაცემები, როდეაცს თქვენ გამოიწერთ გარკვეულ სერვისებს.

ინფორმაცია მდებარეობის შესახებ. თქვენ ეთანხმებით, რომ გვიზიარებთ ინფორმაციას თქვენი ან თქვენი ავტომობილის მდებარეობის შესახებ. FCA US შესაძლოა გამოიყენოს და გააზიაროს მსგავსი ინფორმაცია.

7. კომუნიკაციები

FCA US-ს უფლება აქვთ დაგიკავშირდეთ სხვადასხვა მომსახურების თუ მარკეტიგნული მიზნებისთვის. თქნე უფლება გაქვთ უარი თქვათ ზოგიერთი კომუნიკაციის მიღებაზე.

ჩვენ შეიძლება გამოგიგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები თქვენი ნებართვით.

მომხმარებელთა მომსახურება, საინფორმაციო და მარკეტინგული კომუნიკაციები. თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ჩვენგან ელ.ფოსტა სხვადასხვა მომსახურების თუ მარკეტინგული შეთავაზების შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ არ გსურთ მიიღოთ მსგავსი ტიპის შეთავაზებები გთხოვთ გადახვიდეთ მეილში მითითებულ შესაბამის ბმულზე.

თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ჩვენგან მოკლეტექსტური შეტყობინებები თქვენს მიერ გაზიარებულ საკონტაქტო ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ არ გსურთ მიიღოთ მსგავსი ტიპის შეთავაზებები გთხოვთ გააუქმოთ SMS-ის მიღება STOP სერვისების გამოყენებით

ჩვენ შესაძლოა გავგზავნოთ და მივიღოთ ტექსტური შეტყობინებები ფიჭური სატელეფონო ოპერატორების ან სხვა ქსელების მეშვეობით რომელთა სანდოობის დონე შესაძლოა განსხვავდებოდეს. FCA US არ არის პასუხისმგებელი SMS-ის მიწოდების ვადებზე რადგან მას არ შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს იმ სერვისებზე, რომლის მართვასაც თვითონ არ უსრუნველყოფს და მის კონტროლს მიღმაა. არნიშნული პასუხისმგებლობა ეკისრება სატელეფონო ოპერატორის ან სხვა ქსელები ოპერატორ კომპანიებს.

შენიშვნები. FCA US-მა შესაძლოა მოგაწოდოთ შეტყობინებები ელ.ფოსტით, ფოსტით, შეტყობინებების სახით ან სხვა სერვისების თქვენ ვალდებული ხართ მიაწოდოთ FCA US მოქმედი ელ.ფოსტის მისამართი მანამ,სანამ განაგრძობთ სევისების გამოყენებას.

8. თქვენი ანგარიში

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს პარამეტრებზე და ინფორმაციის სიზუსტეზე.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი პარამეტრების გამოყენებაზე და სერვისებზე.

თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ ინფორმაცია, რომელსაც აწვდით FCA US-ს არის ჭეშმარიტი,ზუსტი,აქტუალაური და სრული.თქვენ აქვე იძლევით გარანტიას, რომ მუდმივად განაახლებთ ტქვენს შესახებ ინფორმაციას.

შესვლის ოარამეტრები. რეგისტრაციისას მითითებული პარამეტრები როგორიც არის მომხარებლის სახელი და პაროლი არის კონფიდენციალური თქვენ არ გაქვთ უფლება გაუზიაროთ ან მისცეთ წვდომა რომელიმე მესამე მხარეს. თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით ყველა იმ აქტივობაზე რომელიც განხორციელდება თქვენი პარამეტრების გამოყენებით.

თქვენ ეთანხმებით, რომ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინებთ თქვენს ანგარიშზე უცხო პირის წვდომის შესახებ თუ გაგიჩნდებათ ეჭვი ან ვარაუდი იმისა, რომ უცხო პირი სარგებლობს თქვენი პარამეტრებით ან თქვენი ანგარიში გატეხილია, ვალდებული ხართ მომენტალურად აცნობოთ FCA US-ს მსგავსი ტიპის ინფორმაცია შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე ინფორმაციის გაზიარებით dprivacy@fcagroup.com. FCA US არ არის პასუხისმგებელი იმ ზარალზე რომელიც შესაძლოა დადგეს თქვენი ანგარიშების არავტორიზებული გამოყენებით.

9. FCA US-ის კონტენტის საკუთრება და გამოყენება

FCA US და ჩვენი ლიცენზიარები ფლობენ სერვისების მთელ კონტენტს, თუმცა თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაიმე სახის კონტენტი ან ჩვენი ლოგო წერილობითი თანხმობის გარეშე.

სერვისების კონტენტი მოიცავს: დიზაინებს, ტექსტებს, გრაფიკას, სურათებს, ვიდეოს, ინფორმაციას, ლოგოებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, აუდიო ფაილებს, კომპიუტერულ კოდს, კომპონენტებს, რომლებიც ლიცენზირებულია მესამე მხარის მიერ FCA US-ზე სახელზე.

ლიცენზია. ჩვენ გაძლევთ უფლებას, წინამდებარე პირობების შესაბამისად, შეხვიდეთ და გამოიყენოთ ვებგვერდის სერვისები და FCA US-ის მხოლოდ პირადი და არა კომერციული მიზნებისთვის.

"FCA US"-ის ლოგო. თქვენ არ გეძლევათ უფლება ცვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე გამოიყენოთ "FCA US"-ის ლოგოები.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ დაიცავთ პირობებს შესაძლოა ავტომატურად შეგიწყდეთ წვდომის უფლება.

10. კონტენტი და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი კონტქნტი მარკეტინგული მიზნებისთვის. ჩვენ ასევე გვაქვს უფლება შევცვალოთ თქვენი კონტეტნი იმისათვის, რომ გავაუმჯბესოთ სერვისების მუშაობა.

მნიშვნელოვანია გქონდეთ სხვა ადამიანების კონტენტის გამოყენების უფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ სასამართლოში გიჩივლონ მათი კანონიერი უფლებების დარღვევისთვის.

FCA US-ის საკუთრება. სერვისების მეშვეობით თქვენ შესაძლოა შექმნათ, გამოაქვეყნოთ ან გააზიაროთ გარკვეული კონტენტი. კონტენტის შინაარსზე და ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლების დაცვაზე პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ.

FCA US -ის მიერ მომხმარებლის კონტენტის გამოყენება. ნებისმიერი კონტენტის გაზიარებით თქვენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას გადასცემთ FCA US-ს. ასევე აცხადებთ თანხმობას ყოველგვარი ჰონორარის გარეშე გამოიყენოს, შეცვალოს,წაშალოს, გამოაქვეყნოს ნებისმიერი მიზნით.

თქვენ უარს აცხადებთ ნებისმიერ უფლებაზე, კონტენტის შეცვლასთან დაკავშირებით. FCA US-სმა შესაძლობა მესამე ხარეებს გაუზიაროს კონტენტი და მათ განაგრძონ კონტენტის გამოყენება, რაზეც თქვენ როგორც მომხმარებელს არ გექნებათ არანაირი პრეტენზია.

რეკლამები მომხმარებლის კონტენტის გამოყენებით. რეკლამები შესაძლოა მოიცავდეს მომხმარებლის კონტენტს, თუმცა მომხამრებელს არ აქვს უფლება მოითხოვოს რაიმე სახის კომპენსაცია ასეთი სახის რეკლამისთვის.

თქვენ არ გენიჭებათ სხვის კონტენტზე საკუთრების უფლება. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ სერვისების გამოყენებით არ მიიღებთ რაიმე უფლებას, ტიტულს ან ინტერესს (ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ჩათვლით) სერვისების მეშვეობით მიწოდებულ შინაარსზე.

მომხმარებლის კონტენტის ხელმეორედ განთავსება. თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ მომხმარებლის კონტენტი შესაძლოა იქნეს ხელმეორედ გამოყენებული ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე.

მომხმარებელის მიერ გამოქვეყენბული ვტომობილის ფოტოები. მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ფოტოები შესაძლოა ასახავდეს ავტომობილის მოხმარების იმ პირობებს რომლებსაც ჩვენ არ ვუქევთ რეკომენდაცუას, გთხოვთ გამოიყენოთ ავტომობილი ისე როგორც მითითებულია მართვის კანონების და რეგულაციების, ასევე მომხმარებლის მანუალების გათალისწინებით.

თქვენ უნდა გქონდეთ უფლებები თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ კონტენტზე. თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ: (i) თქვენ გაქვთ უფლება გამოაქვეყნოთ კონტენტი სერვისების მეშვეობით. თქვენი მომხმარებლის კონტენტის გამოქვეყნება სერვისების მეშვეობით, რაც არ არღვევს სხვის ინტელეტუალური საკუთრების უფლებებს. თქვენ თანახმა ხართ გადაიხადოთ კონტენტის გამოსაქვეყნებლად შესაბამისი თანხები.

სერვისები შესაძლოა შეიცავდეს მომხმარებლის ან FCA US-ის სხვა პარტნიორების კონტენტს. თქვენ არ გაქვთ უფლება შეცვალოთ,თარგმნოთ, გამოაქვეყნოთ,გაავრცელოთ,გაყიდოთ კონტენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია სერვისების მეშვეობით.

11. საავტორო უფლებების პოლიტიკა

გთხოვთ შეგვატყობინოთ თუ ფიქრობთ, რომ დარღვეულია თქვენი ან სხვისი საავტორო უფლებები.

მასალები შესაძლოა განთავსდეს ვებგვერდზე ან შესაძლოა ხელმისაწვდომი გახდეს მესამე პირებისთვის. რაც დასაშვებია, რომ გასცდეს ჩვენი კონტროლის ფარგლებს .ჩვენი მიზანია შევუწყვიტოთ ყველა იმ მესამე პირს, რომელიც გამიზნულად ცდილობს მასალების არაავტორიზებულ გამოყენებას და არღვევენ სხვათა საავტორო უფლებებს.

FCA პატივს სცემს სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და მოგმართავთ გთხოვნით თქვენც გამოიჩინოთ წინდახედულებაა. FCA-ს აქვს უფლება საკუთარი ინიციატივით შეგიწყვიტოთ საიტებზე წვდომა, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ FCA-ს შეხედულებით არღვევთ სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევარი საავტორო უფლებების და/ან სავაჭრო ნიშნის დარღვევის საგანია, გთხოვთ, მიაწოდოთ FCA-ს (ქვემოთ მოცემული) შემდეგი ინფორმაცია:

 1. იმ პირის ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც უფლებამოსილია იმოქმედოს ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით, ვისი უფლებაც სავარაუდოდ დარღვეულია.
 2. საავტორო უფლებებით დაცული და/ან სასაქონლო ნიშნით დაცული ნამუშევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელიც ამტკიცებს, რომ დაირღვა საკუთრების უფლება
 3. მასალის ავთენტურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რაც ამტკიცებს უფლებების დარღვევას და მიუთითებს, რომ ინფორმაცია არის წასაშლელი ან გასაუქმებელია მასზე წვდომა
 4. თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია იმისათვის, რომ FCA-მ შეძლოს თქვენთან დაკავშირება როგორც მომჩივან მხარესთან - მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი
 5. განცხადება იმის შესახებ, რომ თქვენ კეთილსინდისიერად გჯერათ, რომ მასალის გამოყენება არ არის ავტორიზებული საავტორო უფლებების და/ან სასაქონლო ნიშნის მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ.
 6. განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და იცით, რომ ცრუ ჩვენება ისჯება კანონით, რომ თქვენ უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით, ვისი უფლებაც სავარაუდოდ დაირღვა.

თუ კეთილსინდისიერად გჯერათ, რომ საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ შეტყობინება არასწორად იქნა შეტანილი თქვენს წინააღმდეგ, DMCA გაძლევთ საშუალებას გამოგვიგზავნოთ საპასუხო უწყება. მიმართეთ თქვენს იურიდიულ მრჩეველს და იხილეთ 17 U.S.C. § 512 შეტყობინების ან საპასუხო ცნობის წარდგენამდე, რადგან DMCA-ს მიხედვით არის სანქციები ცრუ პრეტენზიებისთვის. შეტყობინებები და კონტრშეტყობინებები უნდა აკმაყოფილებდეს DMCA-ს მიერ დაწესებულ იმდროინდელ ნორმატიულ მოთხოვნებს; იხილეთ http://www.loc.gov/copyright/ დეტალებისთვის. შეტყობინებები და საპასუხო ცნობები სერვისებთან დაკავშირებით უნდა გაიგზავნოს:

შპს FCA US
გენერალური მრჩევლის ოფისი
საავტორო უფლებების განყოფილება
1000 Chrysler Drive
CIMS 485-13-32
Auburn Hills, MI 48326
mailto:copyrights@fcagroup.com

12. მომხმარებლის შინაარსის უარყოფა, შეზღუდვები და აკრძალვები

ჩვენ არ ვადასტურებთ და სრ ვიძლევით გარანტიას გამოქვეყნებულ მასალებზე, ასევე მესამე მხარეების მიაერ განთავსებულ ინფორმაციებზე. თქვენ აცნობიერებთ, რომ ნებისმიერი სახის გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობა წარმოადგენს თქვენს რისკს.

თუ თქვენ განათავსებთ კონტენტს საჯარო სივრეცეებში აცნობიერებთ, რომ მისი მოხმარება შესაძლოა გაჩნდეს ფართო გამოყენება.

A. აკრძალული სერვისების გამოყენება

ნუ ეცდებით გამოიყენოთ სერვისები ბოროტი განზრახვით.

თქვენ აცხადებთ თანხმობას გამოიყენოთ სერვისები მათი დანიშნულებისამებრ. ასევე ეთანხმებით, რომ დაიცავთ კონფიდენციალურობას, ინტელექტუალური საკუთრების ყფლებებს და მოახდენთ სერვისების გამოყენებას მოქმედი კანონდმებლობის შესაბამისად.

თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებლობა მომხმარებლის კონტენტზე. საკუთარ თავზე იღებთ კონტენტთან დაკავშირებულ ყველა რისკს მათ შორის დაგეკისრებათ პასუხისმგებლობა თუ კონტენტი შეიცავს ყალბ მასალას განზრახ შეცდომაში შეყავს მომხმარებლები ან შეიცავს ცილისმწამებლურ ინფრომაციას, არღვევს მესამე მხარის უფლებებს, ან შეიცავს მასალას, რომელიც არის უკანონო ან ემხრობა რომელიმე კანონის ან რეგულაციის დარღვევას.

თქვენ არ შეგიძლიათ:

 1. თქვენ არ შეგიძლიათ მოიპოვოთ არავატორიზირებული წვდომა სერვისებზე, მომხმარებლის ანაგარიშებზე, მხარმდამჭერ ტექნოლოგიებსა და აღჭურვილობებზე.არ გაქვთ უფლება შეეცადოთ შეცვალოთ ვებგვერდის ინჟინერია. ასევე სისტემაში მოახდინოთ უკანონო შეღწევა.
 2. ჩარჩო ან ბმული სერვისებთან ნებართვის გარეშე;
 3. შეაგროვოთ მონაცემები
 4. არ გაქვთ უფლება გაამჟღავნოთ მესამე პირის ინფორმაცია, მოახდინოთ ვინმეს შეურაწყოფა, არასასურველი მასალების გამოქვეყნება.
 5. გეკრძალებათ განათავსოთ ბმულები რეკლამები და ნებისმიერი მასალა კონკურენტების ვეგვერდებიდან.
 6. სხვა პირის შესახებ პირადი ინფორმაციის გამჟღავნება, სხვა პირის შევიწროება ან შეურაცხყოფა, ან არასასურველი მასალის გამოქვეყნება ჩვენი შეხედულებისამებრ;
 7. განათავსეთ ბმულები, რეკლამები ან სხვა შინაარსი კონკურენტების ვებსაიტებიდან;
 8. გეკრძალებათ SPAM პოსტების გამოქვეყნება
 9. ნუ ისარგებლებთ სერვისებით უკანონო მიზნებისთვის,რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ჯარიმები,სანქციები და სხვა სახის პასუხისმგებლობა FCA US-ის ან სხვათა მიმართ.

U.S ექსპორტის კონტროლი

ნუ ისარგებლებთ FCA US-ის სერვისებით იმ რეგიონში სადაც ეს აკრძალულია აშშ-ს კანონმდებლობით.

სერვისების გამოყენებით თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ არ იმყოფებით რომელიმე შეზღუდვების მყოფ ქვეყანაში, რომელიც იმყოფება ემბარგოს ქვეშ.თქვენ ასევე აცხადებთ თანხმობას, რომ არ გამოიყენებთ სერვისებს შეერთებული შტატების კანონმდებლობით აკრძალული მიზნებისთვის.

13. აღნიშნული პირობების დარღვევის შედეგები

თუ თქვენ არ ეთანხმებით პირობებს ჩვენ შესაძლოა უარი ვთქვათ თქვენთვის სერვისების მოწოდებაზე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევაჩეროთ თქვენი ანგრაიში, განვკარგოთ იგი ჩვენი შეხედულებისამებრ. თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებლობა ჩვენს ან სხვათა მიერი წარმოქმნილ ნებისმიერ პრეტენზიაზე, ჯრამებზე რომელიც გამოწვეული იქნება აღნიშნული პირობების დარღვევით სერვისების გამოყენების შედეგად.

14. FCA US-ის პასუხისმგებლობა

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხამრებლების ქმედებებზე. ასევე არ ვადასტურებთ გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს და მათ სიზუსტეს.

ცვლილებები სერვისებში. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევცვალოთ, შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ სერვისების ნებისმიერი ასპექტი, მათ შორის მუშაობის საათები ან სერვისების ხელმისაწვდომობა ან რაიმე ფუნქცია, გაფრთხილების ან პასუხისმგებლობის გარეშე.

დავები მესამე მხარეებთან. ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებელობა თქვენსა და ნებისმიერ მესამე მხარის შორის არსებულ დავაზე. მათ შორის დილერებთან პრეტენზიების წარდგენისას. თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ პირდაპირ მოაგვაროთ დავები შესაბამის მესამე მხარესთან.გთხოვთ გამოიყენოთ მაქსიმალური სიფრთხილე სერვისების გამოყენებისას.

შინაარსის სიზუსტე. ჩვენ არ ვართ ოასუხისმგებელი გამოქვეყნებულ მასალებზე,ინფორმაციის სიზუსტეზე, მესამე მხარეების სერვისებზე. თვქენ ეთანხმებით რომ აცნობიერებთ რისკებს მსგავსი სერვისების გამოყენებისას.

FCA US-ის მხარეში ნაგულისხმევია FCA US ,მის ფილიალები,თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და სხვა დაკავშირებული პირები.

ა. გარანტიებზე უარის თქმა

თქვენ იყენებთ სერვისებს საკუთარი რისკის ქვეშ. ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას.

თქვენ აცნობიერებთ თქვენს რისკებს სერვისების გამოყენებისას.

ჩვენ პირდაპირ ვიხსნით ყოველგვარ პასუხისმგებლობას პროდუქტის დეფექტებთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია პროდუქტის ბაროტი მოხმარებით.

ზემოთ ჩამოთვლილი გარკვეული საგარანტიო შეზღუდვები შესაძლოა არ გავრცელდეს თქვენზე, ამ შემთხვევაში ასეთი გარანტიები შემოიფარგლება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მოთხოვნილი მოცულობით.

C.პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და ანაზღაურება

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი არანაირ შედეგზე, რაც შესაძლოა დადგეს თქვენ მიერ სერვისების გამოყენებით. თუ თქვენ წარმოგეშობათ პრეტენზია ჩვენს მიმართ, თავიდანვე აცხადებთ თანხმობას, რომ გადაიხდით ყველა ხარჯს სასამართლოსათან დაკავშირებით.

15. წინადადებები

ჩვენ ვაფასებთ თქვენს კომენტარებს, თუმცა თუ გამოგვიგზავნით კრეატიულ იდეებს ჩვენ უფლებას გაძკევთ გამოიყენოთ ისინი კომპენსაციის გარეშე.

იმ შემთვევაში თუ გაგვიზიარებთ იდეებს , გამოგონებებს ან მასალებს, ჩვენ ვანიჭებთ უფლებას გამოვიყენოთ მოწოდებული იდეები ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.

16. ზოგადი პირობები

აღნიშნული პირობები წარმოადგენს თქვენსა და FCA US-ს შორის შეთანხმებას სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

17. სავალდებულო არბიტრაჟი და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე უარის თქმა

ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით მიჩიგანის შტატში, ნებისმიერი დავა უნდა გადაწყდეს მიჩიგანის ტერიტორიაზე.

აღნიშნული პირობები რეგულირდება მიჩიგანის შტატის გაკონონების შესაბამისად,

თქვენ ასევე აცნობიერებთ და გესმით, რომ გათავისუფლებულ მხარეებთან ნებისმიერ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია თქვენს მიერ სერვისების ან ამ შეთანხმების გამოყენებასთან დაკავშირებით:

 • თქვენ უარს ამბობთ ნაფიც მსაჯულთა მიერ სასამართლო პროცესის უფლებაზე;
 • თქვენ უნდა წარადგინოთ ნებისმიერი სარჩელი პრეტენზიის წამოშობიდან მაქსიმუმ ერთ წლის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხანდაზმულობის გამო სარჩელი არ განიხილება.

საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს FCA US
მონაცემთა დაცვის ოფისი
1000 Chrysler Drive
CIMS 485-02-12

Auburn Hills, MI 48326

dprivacy@fcagroup.com